Автор: Марко Коловски Категорија: критика
КРЕАЦИЈА СО ПРЕФЕКТНО ИЗВЕДЕНИ ГРАДАЦИИ
КОН НАСТАПОТ НА ДРЖАВНИОТ АКАДЕМСКИ ХОР ГЛИНКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1994

Автор: Тома Прошев Категорија: есеј
ЗА НАРОДНОТО ВО МУЗИКАТА

Периодика: Разгледи Датум: 26.08.1956