Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗВЕДУВАЧКА УПОРНОСТ
за четирите концертни вечери на манифестаццијата „денови на македонската музика“

Периодика: Вечер Датум: 30.03.1994

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ЗАВИДНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1983

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ, А МЛАК АПЛАУЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.10.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ ВЕЧЕРИ СО СОЛИСТИ НА ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕКОЛКУ КВАЛИТЕТНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТЕГ СО ГОЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 06.06.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВРЕДНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ МУЗИЧКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНИ МУЗИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 10.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВО КРЕАТИВНО РАСПОЛОЖЕНИЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.12.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНА ПРОГРАМА

Периодика: Вечер Датум: 10.12.1977

Автор: Јелица Ѓорѓиева Порента Категорија: критика
ДОБАР КОНЦЕРТ И НЕИСКОРИСТЕНИ МОЖНОСТИ ЗА СОРАБОТКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1977