Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОМПЛЕТНА УМЕТНИЧКА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1973

Автор: Олга Спировска Категорија: критика
КОНДРАШИН СЕКОГАШ ОДУШЕВУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1968

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ФАСЦИНАНТНИОТ КОНДРАШИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.03.1961