Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЈУБИЛЕИ И ПОЧЕТОЦИ
ЗА ЈУБИЛЕЈНИОТ КОНЦЕРТ НА НИКОЛА АТАНАСОВ И А ПРВИОТ РЕЦИТАЛ НА ЗВОНКО ПИРГАНОСКИ

Периодика: Вечер Датум: 10.03.1986

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВИСТИНСКИ КОНЦЕРТЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УБАВА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАНИ И ЧЕСНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 20.03.1974

Автор: Трајко Прокопиев Категорија: критика
КОНЦЕРТ Г – ЂЕ ИРМЕ КАСТРО И Г. ПЕТРА КОСТИЋА

Периодика: Вардар Датум: 01.09.1936