Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
ПРЕКРАСЕН АНСАМБЛ ОД ЕНТУСИЈАЗИРАНИ МУЗИЧАРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.09.1968

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
HA KPAJOT HA КОНЦЕРТНАТА CE3OHA
Осврт на повеќе концерти

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.07.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
КАРЛО ЦЕКИ ЗАД ПУЛТОТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 27.04.1963