Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МАЕСТРО КАЦ ГО БАРАШЕ ЕЛИКСИРОТ
КОН КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.2004

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ ВО КЛАСИЧНО-РОМАНТИЧЕН СТИЛ
КОН КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.2004

Автор: Велика С. Серафимовска Категорија: критика
УМЕТНИЦИТЕ НА НИВО НА ЗАДАЧАТА
концерт на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 28.01.2004

Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
НЕКОНВЕНЦИОНАЛЕН ВИРТУОЗ
За солистичкиот концерт на Стојан Димов во Салонот 19,19 во Скопје

Периодика: Вест Датум: 17.05.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И ОДЛИЧНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА НА АНСАМБЛОТ
ОПЕРСКИ УВЕРТИРИ НА РЕПЕРТОАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 21.03.2001

Автор: Евгениј Трифков Категорија: критика
КРЕАТИВНИ ДОСТРЕЛИ
кон последните концерти на македонската филхармонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.04.1998

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВРВЕН ДОСТРЕЛ НА БИТОЛСКИОТ КАМЕРЕН ОРКЕСТАР
кон симфонискиот концерт на битолскиот камерен оркестар

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1997

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ИМПРЕСИВНИ ИЗВЕДБИ
концерт на македонската филхармонија со студенти од фму

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.07.1996

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СУПЕРИОРНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1993

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОБМИСЛЕНО И КОНЦЕНТРИРАНО
за концертот на македонската филхармонија, солист антон диков, диригент перо петровски

Периодика: Вечер Датум: 16.01.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ДОПАДЛИВИ ИЗВЕДБИ
КОН ГАЛА ОПЕРКИОТ КОНЦЕРТ ПОД ДИРИГЕНСТВО НА ВАНЧО ЧАВДАРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1990

Автор: Г. Коруновски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.1986