Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ЈОН ВОЈКУ

Периодика: Разгледи Датум: 11.12.1955

Автор: Александар Кировски Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ЗЛАТКО БАЛОКОВИЌ

Периодика: Разгледи Датум: 09.05.1954