Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ТРЕНД ЗА ПРИЗЕМЈУВАЊЕ
ПО ГОДИНАШНАВА ТРИБИНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО ВО ОПАТИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.11.1987

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВО СВЕЧЕН ТОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1987

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВИСТИНСКИ КОНТАКТ СО ДЕЛАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОЧЕКУВАНА ЕРУПЦИЈА ОД ВООДУШЕВУВАЊА
ЗА КОНЦЕРТОТ НА СТЕФАН МИЛЕНКОВИЌ ВО МНТ

Периодика: Вечер Датум: 26.05.1987

Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
РАЗЕДИНЕТ ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1986

Автор: Г. Коруновски Категорија: критика
РОМАНТИЧЕН МОЦАРТ
КОН НАСТАПОТ НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА РТС

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.05.1986

Автор: Снежана Пановска Категорија: критика
СЕРИОЗЕН ПРИСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1985

Автор: В. Бабамова Категорија: критика
ВО РАСЧЕКОР

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.01.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Периодика: Вечер Датум: 03.10.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТЕГ СО ГОЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 06.06.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕОЧЕКУВАНИ ПРОГРАМСКИ ПРОМЕНИ

Периодика: Вечер Датум: 26.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
КАМЕРНА ВЕЧЕР ШТО СЕ ПАМЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА-НЕСООДВЕТНА ПУБЛИКА И ПОСЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СОЛИДНО-ПРОСЕЧЕН НАСТАП

Периодика: Вечер Датум: 29.01.1977