Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ ДОСТОИНСТВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖЛИВ ПРИДОНЕС

Периодика: Вечер Датум: 25.10.1983