Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УСПЕШНА БАХОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ДОСТОИНСТВА НА МУЗИЧКАТА КУЛТУРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: интервју
СВЕЖИ МУЗИЧКИ ИДЕИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 20.01.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕОБИЧНА ЕНЕРГИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.06.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ВИСОКО ИЗВЕДУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕКОЛКУ КВАЛИТЕТНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ МУЗИЧКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА И МНОГУ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
РАЗНОВИДНО И КВАЛИТЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ТРИ НИВОА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНОСТА НА ДУБРАВКА ТОМШИЧ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.04.1978

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ТОНОТ ВО НОВИ ДИМЕНЗИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНО И УСПЕШНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.04.1976