Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ФРЛЕНОТО СЕМЕ НА КУЛТИВИРАНОСТА ДАДЕ ПЛОДОВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА АНА ЛИПША ТОФОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАРА ДОЛУХАНОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1963