Автор: Ана Котевска Категорија: Осврт
ПОТРЕБА НА НАШАТА МУЗИЧКА СРЕДИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1972

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
НЕПОТПОЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1972