Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПАЃАЊЕ ИЛИ ЗБОГАТУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДРЖАНО И НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ОДГЛЕДАН СОВРЕМЕН КАМЕРЕН ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОЕЗИЈАТА КАКО ИНСПИРАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.03.1975

Автор: Р. Кузмановски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНА ДИРИГЕНТСКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1966