Автор: Соња Шојлевска Категорија: критика
ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА ЕНТУЗИЈАЗМОТ
ЧЕТИРИЕСЕТ ГОДИНИ ЗДРУЖЕНИ МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.01.1988

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ЈУБИЛЕЈ ВО ЗНАКОТ НА МУЗИКАТА

Периодика: Вечер Датум: 25.12.1986

Автор: Васил Ќортошев Категорија: најава
ТРИЕСЕТ ГОДИНИ ОД ПРВАТА ОПЕРСКА ИЗВЕДБА. МАЈСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ ГОЛЕМА АФИРМАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1977

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: есеј
БАРТОК И НИЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
АНА – ПАТНИК И СОБИРАЧ НА СКАПОЦЕНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1973

Автор: Петре Бакевски Категорија: Осврт
ПОДЕМ НЕДЕЛИВ ОД МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

Периодика: Вечер Датум: 29.04.1972