Автор: Димче Николески Категорија: критика
РЕМИНИСЦЕНЦИЈА ЗА МУЗИЧКОТО ТОРЕШТВО ОД НАШЕТО ПОДНЕБЈЕ
кон концертите на оркестарот „миле коларовски, на ансамблот „јоан кукузел“ и концертот на нови дела од македонски автори - „денови на македонската музика 94“

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1994

Автор: д-р Бранко Панов Категорија: критика
ВТОР ЈОВАН ДАМАСКИН ВО МУЗИКАТА
ЗА ЛИЧНОСТА И ДЕЈНОСТА НА ЈОВАН КУКУЗЕЛ III

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1988

Автор: д-р Бранко Панов Категорија: критика
ПЕЈАЧ СО ГЛАС НА СИРЕНА
ЗА ЛИЧНОСТА И ДЕЈНОСТА НА ЈОВАН КУКУЗЕЛ II

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1988

Автор: д-р Бранко Панов Категорија: критика
НАЈУГЛЕДНА КУЛТУРНА ЛИЧНОСТ ВО ВИЗАНТИЈА
За личноста и дејноста на Јован Кукузел I

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1988

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960