Автор: Марко Коловски Категорија: критика
КАЈ ШТО ПРЕСТАНУВА ЗБОРОТ ЗАПОЧНУВА МУЗИКАТА! ДАЛИ? ДММ 2016
Кон концертот на квартетот „МИВОС“ – ДММ 2016

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 08.04.2016

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПОД ТЕМНИТЕ ОБЛАЦИ
СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН 2001

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.09.2001

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
25 СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 28.09.1999

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ВО ТРАДИЦИОНАЛНИ РАМКИ
22 СТРУШКА МУЗИКА ЕСЕН- НАЈАВА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.09.1996

Автор: Димче Николески Категорија: критика
РЕМИНИСЦЕНЦИЈА ЗА МУЗИЧКОТО ТВОРЕШТВО ОД НАШЕТО ПОДНЕБЈЕ
кон концертите на оркестарот „миле коларовски, на ансамблот „јоан кукузел“ и концертот на нови дела од македонски автори - „денови на македонската музика 94“

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1994

Автор: д-р Бранко Панов Категорија: критика
ВТОР ЈОВАН ДАМАСКИН ВО МУЗИКАТА
ЗА ЛИЧНОСТА И ДЕЈНОСТА НА ЈОВАН КУКУЗЕЛ III

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1988

Автор: д-р Бранко Панов Категорија: критика
ПЕЈАЧ СО ГЛАС НА СИРЕНА
ЗА ЛИЧНОСТА И ДЕЈНОСТА НА ЈОВАН КУКУЗЕЛ II

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1988

Автор: д-р Бранко Панов Категорија: критика
НАЈУГЛЕДНА КУЛТУРНА ЛИЧНОСТ ВО ВИЗАНТИЈА
За личноста и дејноста на Јован Кукузел I

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1988

Автор: Димче Николески Категорија: критика
ТВОРЕЧКИ ДОСТРЕЛИ
40 години ЗКМ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 30.10.1987

Автор: Димче Николески Категорија: критика
НЕКОИ ВРЕМЕНСКИ И ПРОГРАМСКИ АСПЕКТИ НА СТРУШКАТА МУЗИЧКА ЕСЕН
Струга, 19 и 20 септември

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 22.09.1986

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960