Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШНО ГОСТУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1974