Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ВИСОКИ УМЕТНИЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1987