Автор: Марија Цветковиќ Категорија: критика
ВИСОКО УМЕТНИЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.12.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИВЛЕЧНИ КАМЕРНИ СРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.04.1979