Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПУЛСИРАЧКА ЕНЕРГИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1990

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОВЕЌЕ ИЗВЕДУВАЧИ ОД СЛУШАТЕЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.10.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ УСПЕШНИ ВИДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.03.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
УБАВ ПОЧЕТОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.1978