Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ПРВО АВТОРСКО ИЗДАНИЕ ОД ВАКОВ ВИД КАЈ НАС
Компакт - диск црковни напеви од зборникот "Пасхалија" на Јоан Хармосин Охридски

Периодика: Утрински весник Датум: 13.03.2002

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
СИНТЕЗА НА МАКЕДОНСКАТА ЦРКОВНА МУЗИКА
ИЗДАНИЈА

Периодика: Утрински весник Датум: 22.01.2000

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ДЕСЕТ ДОСТОИНСТВЕНИЦИ НА ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1990