Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1975

Автор: Драгољуб Морачиќ, Јединство, Приштина. Категорија: критика
СОЛИДНО КАМЕРНО ДУО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.12.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: Осврт
БОГАТА КОНЦЕРТНА ДЕЈНОСТ, САЛОНОТ 19,19

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ГРИЖА ЗА ДОМАШНИОТ УМЕТНИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1973

Автор: Ана Котевска Категорија: Осврт
ПОТРЕБА НА НАШАТА МУЗИЧКА СРЕДИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛНА ДИРИГЕНТСКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
БОГАТА НЕДЕЛА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНТОЛОГИСКИ ПРЕСЕК НА МАКЕДОНСКАТА СОЛО-ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„СВЕТА СОФИЈА“ – ШТО Е ТОА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.10.1969

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
УСПЕШНА СМОТРА НА МАКЕДОНСКАТА СОЛО ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.09.1969