Автор: Владо Чучков Категорија: критика
САЛА – НАСУШНА ПОТРЕБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1965

Автор: О. Спироска Категорија: критика
ИМА САМО ДОБРА И ЛОША МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.11.1965