Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
СИНТЕЗА НА МАКЕДОНСКАТА ЦРКОВНА МУЗИКА
ИЗДАНИЈА

Периодика: Утрински весник Датум: 22.01.2000

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК ВОЗБУДЛИВО
за првиот концерт на „деновите ...“, маестро ангел шурев со камерниот оркестар на мртв

Периодика: Вечер Датум: 22.03.1995

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕРАМНОМЕРЕН ТЕК

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.04.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОСЕТЕНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.02.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРОДЛАБОЧЕНО И УВЕРЛИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.02.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СУПЕРИОРНА ТЕХНИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.06.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ГЕРТРУДА – ИЗВОНРЕДНА ВИОЛЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.06.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СПЕКТАКЛОТ НЕ ИЗОСТАНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕВОЕДНАЧЕНИ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1983