Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВИСТИНСКИ КОНТАКТ СО ДЕЛАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1987

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ ДОСТОИНСТВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1985

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МЛАДИ КОИ ВЕТУВААТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТЕГ ЗА ПОЗДРАВУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 26.03.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЕДНОСТАВНО И ИСКРЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.01.1977

Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДВЕ ИНТЕРЕСНИ ПРЕТСТАВУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1976