Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИРТУОЗНИ ИСПОЛНЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.04.1961