Автор: Емил Фрелих Категорија: критика
ОПЕРЕТАТА И НЕЈЗИНОТО КУЛТУРНО ЗНАЧЕЊЕ– пред прикажувањето на првата оперета во Скопје

Периодика: Разгледи Датум: 18.11.1956