Автор: В. Чучков Категорија: критика
НЕДОВОЛНА СУПТИЛНОСТ
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ГОРДАНА ЈОСИФОВА, ОБОА ВО САЛОНОТ 19,19

Периодика: Вечер Датум: 25.04.1990

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНАШ ПОТВРДЕНА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.01.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НЕПОТРЕБЕН РИЗИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1974

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ДУРИ И „РЕВОЛВЕРСКИ ИСТРЕЛИ“

Периодика: Вечер Датум: 20.05.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ОБОИСТОТ КИРО ДАВИДОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1962