Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ЗВУЧНОСТ БЕЗ КОМПАКТНОСТ НА ОРКЕСТАРОТ
ОБЕДИНЕТ СИМФОНИСКИ ОРКЕСТАР - ДИРИГЕНТ АЛЕКСАНДАР ЛЕКОВСКИ

Периодика: Дневник Датум: 09.04.2003

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
МЛАДИТЕ УМЕТНИЦИ РЕПРЕЗЕНТИ НА УБАВИОТ ИЗРАЗ
ЧЕТИРИЕСЕТ _години МУЗИЧКА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 20.02.2003

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
МУЗИЧАРОТ НОСИ УБАВИНА ШТО ЈА ИГНОРИРА ВОЈНАТА
Еми Андерсон, диригентка од САД

Периодика: Утрински весник Датум: 13.02.2003

Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
РАФИНИРАНИ МУЗИЧКИ ИЗВЕДБИ
За концертите на Александар Рудин-виолончело со Македонската филхармонија и Марија Ѓошевска и на Иво Настевски со Фестивалскиот младински оркестар

Периодика: Вест Датум: 06.08.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ИЗВОНРЕДНИ СОЛИСТИ ВО МУЗИЧКИ ПОДАРОК НА „БЛАГОВЕСТИЕ“
свецен концерт на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 13.04.2000

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ОВАЦИИ ЗА ТРОЈЦА МЛАДИ ПИЈАНИСТИ
по концертот на пијанистите настевски, костова и трпчески

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.03.1999

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ДОСТОЈНИ МУЗИЧКИ АМБАСАДОРИ
кон настапите на детскиот хор „пиколо“ и завршниот концерт на учесниците на меѓународниот семинар по пијано, охридско лето 98

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1998