Автор: О. Спиркоска Категорија: интервју
МУЗИЧКИ ОТКРИТИЈА – Разговор со музикологот Здравко Блажековиќ и пијанистката Иванка Кордиќ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1980