Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА ФОРМА ЗА ПОШИРОКА СОРАБОТКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1976

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОПЕРАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1952

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА СЛАВЈАНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.01.1946