Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТ СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1962