Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСЕН КОНЦЕРТЕН ДОПИР
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ БАРОКЕН АНСАМБЛ ОД РИМ

Периодика: Вечер Датум: 28.07.1986