Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ТВОРЕЧКИ НАТПРЕВАР НА СЦЕНАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 04.04.2008

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ ВО КЛАСИЧНО-РОМАНТИЧЕН СТИЛ
КОН КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.2004

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ЈАСНА УМЕТНИЧКА КОМУНИКАЦИЈА НО ПРИСТАПОТ Е РАЗЛИЧЕН
КОНЦЕРТ НА ИЛИЈА ЗИМБО, ФЛЕЈТА, И САРА ПРОЈКОВСКА-НИКОЛОВСКА - КИЦ

Периодика: Дневник Датум: 04.03.2003

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
РОМАНТИКА ВО ЛАДНА АМТОСФЕРА
По концертот на Илија Зимбо, флејта, и Сара Пројкоска-Николовска, пијано

Периодика: Утрински весник Датум: 01.03.2003

Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
ПОДЕЛЕНИ ВПЕЧАТОЦИ
За рециталот на Зимбо и Пројковска во Салонот 19,19 во Скопје

Периодика: Вест Датум: 28.02.2003

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ПРОШЕТКА НИЗ МУЗИЧКИТЕ ЕПОХИ СО ЈАСЕН УМЕТНИЧКИ ИЗРАЗ
КОНЦЕРТ НА СКОПСКИОТ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ - КИЦ

Периодика: Дневник Датум: 17.12.2002

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
БРАВУРОЗНА ТЕХНИКА И ЕГЗОТИЧЕН ЗВУК НА ТИШИНАТА
за дцата концерта во салонот 19.19

Периодика: Дневник Датум: 01.03.2000

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СОЛИДНИ КРЕАЦИИ
КОН НАСТАПОТ НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА МРТВ И АМЕРИКАНСКИОТ ГИТАРИСТ ВИЛИЈАМ ФИСЛИ НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1993

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОЦАРТ ВО РАЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ
за јубилејниот концерт со студенти од факултетот за музичка уметност од скопје

Периодика: Вечер Датум: 26.12.1991