Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕЕДНАКВИ ИСПОЛНЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1964