Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПОЛЕТ И СВЕЖИНА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНА КОНЦЕПИРАНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 27.09.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ВИСОКО ИЗВЕДУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕОБМИСЛЕН ПОТЕГ

Периодика: Вечер Датум: 25.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА ПОПУЛАРНАТА ХОРСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ТРИ НИВОА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ИЗВЕДУВАЧКО ТЕЛО СО ВОНРЕДНИ КАВЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1978

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ХОРСКИТЕ НАСТАПИ НАЈИЗДРЖАНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.10.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕВЕРЕНИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1973