Автор: Илија Николовски Категорија: хроника
ГОЛЕМ ФЕСТИВАЛ НА ХОРОВИ ВО АП ВОЈВОДИНА

Периодика: Разгледи Датум: 13.06.1956