Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
АФИРМАЦИЈА НА МЛАДИТЕ МУЗИЧКИ ТАЛЕНТИ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.04.2006

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ЗРЕЛИ МАЈСТОРСКИ ИЗВЕДБИ НА МЛАДИТЕ РЕПРОДУКТИВНИ УМЕТНИЦИ
концерт на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 27.04.2000

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВИРТУОЗНОСТА НА ДУОТО ГРАЧ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1982

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРЕКРАСНИ ДИРИГЕНТСКИ ГРАДАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ ВЕЧЕРИ СО СОЛИСТИ НА ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ПРОСЕЧНО ФЕСТИВАЛСКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.08.1979

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДВЕ ИНТЕРЕСНИ ПРЕТСТАВУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1975

Автор: Петре Богданов Кочко Категорија: хроника
ВО ИЗМИНАТАТА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА

Периодика: Разгледи Датум: 12.09.1954

Автор: Томислав Зографски Категорија: есеј
ИМИЊА ВО СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 29.08.1954