Автор: Јулијана Жабева Папазова Категорија: критика
МИЛО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО МУЗИЦИРАЊЕ
КОНЦЕРТ НА АНА И ОЛЕГ КОНДРАТЕНКО, ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Дневник Датум: 28.07.2008

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
АНА И ОЛЕГ КОНДРАТЕНКО ОДУШЕВИЈА СО ВИСОК АРТИЗАМ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.2005

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ЈОН ВОЈКУ

Периодика: Разгледи Датум: 11.12.1955