Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ШАРМАНТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
КОН РЕЦИТАЛОТ НА ГЕРИ РОУДС СОПРАН ОХРИДСКО ЛЕТО 94

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА ВОЗБУДЛИВИ ВИОЛИНСКИ РЕЦИТАЛИ
за концертите на М. Јашвили и Л. Пејсахов

Периодика: Вечер Датум: 01.03.1993

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАСЕН И КУЛТИВИРАН ВОКАЛ
за концертот на билјана јовановска - јакимовска во фму

Периодика: Вечер Датум: 22.04.1992

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛАГОРОДНИ САКРАЛНИ ЗВУЦИ
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ХОРОТ И ОРКЕСТАРОТ НАДЕЖДА ОД СССР ВО АДВЕНТИСТИЧКАТА ЦРКВА

Периодика: Вечер Датум: 16.05.1990

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МАЕСТРАЛНА ЕГЗИБИЦИЈА
ЗА КОНЦЕРТОТ НА КИРИЛ РИБАРСКИ ВО ТЕАТАРОТ ЦЕНТАР

Периодика: Вечер Датум: 30.03.1990

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НАСТАП ШТО ВЕТУВА
КАМЕРНО ТРИО НА ФМУ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.03.1989

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
СОЧНА МУЗИКАЛНОСТ
ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1988

Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
ЧУВСТВО ЗА РИТАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.08.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОРЕКТНО … СТЕРЕОТИПНО

Периодика: Вечер Датум: 18.10.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БДЕНИЕ … ДО ТИВОК ЗДИВ!

Периодика: Вечер Датум: 07.08.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СУПТИЛНА НЕНАМЕТЛИВОСТ

Периодика: Вечер Датум: 25.03.1985

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВИРТУОЗНОСТА НА ДУОТО ГРАЧ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ ОДМЕРЕНОСТА И МЛАДЕШКИОТ ШАРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.01.1982

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА СО ГУДАЧИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1981