Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЧИСТА УМЕТНИЧКА КРЕАЦИЈА
Кон јубилејниот концерт на македонскиот гудачки квартет "Гајдов"

Периодика: Утрински весник Датум: 28.04.2004

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
БИТОЛСКИТЕ УМЕТНИЦИ И ДАДОА НОВ ИМПУЛС НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Дневник Датум: 07.04.2003

Автор: Гордана Колевска Категорија: критика
СТАНДАРДНО ОДЛИЧНИ
ГУДАЧКИОТ КВАРТЕТ ГАЈДОВ ГОСТУВАШЕ ВО БЕРЛИН

Периодика: Вечер Датум: 23.09.1996

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1995