Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СКОПЈЕ ЌЕ ОСТАНЕ БЕЗ ГРАДСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.07.1956