Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
„ГОРСКИ ВЕНЕЦ“ ОД НИКОЛА ХЕРЦИГОЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1957