Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНРЕДНО ПОСЕТЕНИ ПРЕТСТАВИ И КОНЦЕРТИ
хроника на музичкиот живот

Периодика: Вечер Датум: 26.05.1995

Автор: Васка Наумовска-Томовска Категорија: критика
ИМПРЕСИВЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1990

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
СОЛИСТИЧКИ ОСЦИЛАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МЛАДИ И ДОБРИ „БОЕМИ“

Периодика: Вечер Датум: 28.05.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕНАДУВАЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1974