Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕНЗИБИЛНА ПИЈАНИСТИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 20.01.1979

Автор: Гордана Бачоска Категорија: Осврт
ИЗОБИЛСТВО ГЛАСОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Периодика: Вечер Датум: 08.06.1973

Автор: Гордана Бачоска Категорија: Осврт
ИМПРЕСИВЕН ОПЕРСКИ МАЈ

Периодика: Вечер Датум: 01.06.1973

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СРЕДБА СО ОБЛАГОРОДЕН СОПРАН

Периодика: Вечер Датум: 27.10.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ДОМИНАЦИЈА НАД ВИОЛИНАТА

Периодика: Вечер Датум: 13.10.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ПРИДОНЕС НА РЕНОМЕТО

Периодика: Вечер Датум: 19.08.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ВНИМАТЕЛЕН ПРОГРАМСКИ ИЗБОР

Периодика: Вечер Датум: 12.08.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СУГЕСТИВНИ ИМПРЕСИИ

Периодика: Вечер Датум: 05.08.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ДОСЛЕДНА УИГРАНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 01.08.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
РАЗОТКРИВАЊЕ НА ТАЛЕНТОТ

Периодика: Вечер Датум: 21.06.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СПЕЦИФИЧНО ИЗРАЗЕН ИНТЕНЗИТЕТ

Периодика: Вечер Датум: 17.06.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
КУЛТИВИРАНИ ГЛАСОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Периодика: Вечер Датум: 31.05.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
НЕНАМЕТЛИВО УМЕТНИЧКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ПОТВРДЕНИ МАЈСТОРИ НА ОПЕРСКАТА СЦЕНА

Периодика: Вечер Датум: 27.05.1972