Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ОТВОРАЊЕ СО РОС ДЕЈЛИ, КУЛТЕН ЕТНОМУЗИЧАР

Периодика: Утрински весник Датум: 07.09.2002

Автор: Тина Иванова Категорија: интервју
ПЕТ ЕЛЕМЕНТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНА СОРАБОТКА
ИНТЕРВЈУ ГОРАН ТАНЕВСКИ АРТ-ДИРЕКТОР НА ФЕСТИВАЛОТ NEW AGE

Периодика: Утрински весник Датум: 29.05.2000