Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
УБАВА РАЗВОЈНА ЛИНИЈА
балет

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1994

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
КОМПЛИМЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗМОТ
КОН ПРЕМИЕРАТА НА МАНСАРДА НА ЗЛАТКО ОРИЃАНСКИ ВО РАМКИТЕ НА МОВ 93

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1993

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВ ТЕАТАРСКИ ЧИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.12.1992

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
СЦЕНИ ОД ЖИВОТОТ
КОН ПРАИЗВЕДБАТА НА БАЛЕТСКОТО ДЕЛО ПИНК ФЛОЈД НА СЦЕНАТА НА МНТ ВО КОРЕОГРАФИЈА И РЕЖИЈА НА ДРАГУТИН БОЛДИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.01.1992

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
ХОМОГЕН БАЛЕТСКИ АНСАМБЛ
кон изведбата на „кармина бурана“ од карл орф и „комбатименто“ на монтеверди во кореографија и режија на драгутин болдин, извдедена на сцената на мнт

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1991