Автор: Петар Стојановски Категорија: критика
ЖИВА КЛАСИКА
ПО КОНЦЕРТОТ НА ГОЛДЕН ГЕЈТ КВАРТЕТ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 20.11.1996