Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ НА РАДИО – СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1946