Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ТОНОТ ВО НОВИ ДИМЕНЗИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВ ПОЧЕТОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧИСТА КОНЦЕРТНА ПОСТАПКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСКРИЕН ОПТИМИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОСЕЧНО И … ЗДОДЕВНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1961