Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЖЕСТОКА ПРЕДНОВОГОДИШНА ЛАВИНА

Периодика: Вечер Датум: 03.01.1996

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ДОБРА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.08.1990

Автор: Б. Јовановска Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ СО МЛАДИТЕ ОД СВЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.03.1988

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ЈУБИЛЕЈ ВО ЗНАКОТ НА МУЗИКАТА

Периодика: Вечер Датум: 25.12.1986